Budoucnost začíná právě teď.

 

Technologie MoveSmart poprvé umožňuje napojit stroje TYROLIT na internet. Tato technologie umožňuje zpracování aktuálních uživatelských údajů strojem přímo na staveništi a zpřístupnění prostřednictvím různých koncových zařízení. Technologie založená na cloudu byla vyvinuta ve spolupráci s rakouskou startupovou společností ToolSense.

Poskytuje uživatelům a podnikatelům důležité provozní a uživatelské údaje s cílem maximálně využít daných strojů. K dobám provozu, chybovým zprávám a potřebným aktualizacím softwaru se tak lze dostat kdykoliv a odkudkoliv.

To umožňuje lepší, realističtější plánování i efektivnější a rychlejší akci založenou na reálných datech. 

Seperator 01

MoveSmart to umožní.

 

Každý, kdo zná svůj stroj, ví, jak jej využít lépe. Proto technologie TYROLIT MoveSmart umožňuje například zobrazení aktuálního stavu stroje a jeho polohy, dále určení příčin chyb a okamžitou pomoc při jejich odstraňování. MoveSmart dále poskytuje různé statistiky, jako jsou doby provozu, zobrazení aplikací a služeb, stav smlouvy, plánování použití stroje, plánování strojového parku a mnoho dalšího.

Lepší plánování, vyšší produktivita,
nižší náklady

Vyšší produktivita

Nashromážděná data strojů a uživatelů zajišťují lepší a efektivnější naplánování využití stroje.

Méně prostojů

Plánování použití a údržby stroje založené na získaných datech minimalizuje prostoje.

Cílený (pokračující) vývoj výrobků

(Pokračující) vývoj strojů je ještě více zaměřen na uživatele.

Lokalizační údaje

Služba lokalizace ukáže v případě výpadku další stroj z vlastního fondu. V případě krádeže lze přesně určit polohu stroje.

Statistiky použití

Stačí pár kliknutí a MoveSmart podá informace o oblasti a typu použití daného stroje s cílem zefektivnit jeho využití na staveništi.

Servisní kontrola

Údržba i aktualizace jsou prováděny včas a lze je lépe naplánovat. Servisní termíny si lze efektivně objednat prostřednictvím internetu a doby platnosti servisních smluv si lze takto kdykoli ověřit.

Nižší náklady

Náklady jsou sníženy včasným servisem, lepším plánováním i řešením problémů přímo na místě.

Větší bezpečnost stroje

Stroje jsou neustále kontrolovány z hlediska důležitých aktualizací a včasné údržby.

Online podpora

Kromě online chybového hlášení jsou na internetu jednoduše k dispozici návody k použití i bezpečnostní příručky.

Rychlejší řešení problémů

Analýza chyb a pomoc prostřednictvím aplikace umožňují přímé řešení problémů na daném staveništi. Nashromážděná data pomáhají případné problémy rychleji rozpoznávat a odstraňovat. 

Seperator 02

Stěnové pily s
technologií MoveSmart

Stěnová pila WSE1621 je prvním strojem společnosti TYROLIT, který využívá Internet věcí a je vybaven technologií MoveSmart. Stroj posílá důležité informace o poloze, dobách provozu a servisu, či dokonce chybová hlášení pro ještě hladší provoz. Navíc nám poskytuje potřebnou podporu jak v novém, tak i v pokračujícím vývoji našich strojů. Pokud k této technologii přibudou nové funkce, budou do stroje nahrány prostřednictvím aktualizace.


Více o WSE1621

Jste již vlastníkem WSE811 nebo WSE1217 a chtěli byste také zde použít technologii MoveSmart? V takovém případě lze i tyto stěnové pily dovybavit touto technologií. Pokud o to máte zájem, obraťte na svého marketingového poradce!

Máte dotazy k technologii TYROLIT MoveSmart?
V tom případě nás kontaktujte.


Kontaktní formulář