Jako zaměstnavatel dbáme na blaho našich pracovníků. Jen motivovaní pracovníci mají radost ze svých úkolů a jsou výkonnější.

Individuální program školení

Jedním z našich hlavních cílů je dosáhnout strukturovaného a svědomitého zapracování nových zaměstnanců do dané pracovní oblasti. Každý nový pracovník proto výcvikem „Training on the Job” – individuálně vypracovaným programem školení, v jehož rámci si může co možná nejrychleji osvojit všechnu učební látku pro konkrétní obor. Navíc nabízíme průběžné úvodní akce, s jejichž pomocí se noví pracovníci rychle seznámí se strukturami firmy.

V prvních týdnech se jim věnuje jejich patron jakožto osobní kontaktní osoba. Pomáhá jim při rychlé a snadné integraci do naší firmy. Abychom zajistili, že se u nás budete cítit opravdu dobře, následuje po několika měsících takzvaný "pohovor o pocitu blaha". Ten zakončuje úvodní fázi v našem podniku.

Sociální služby a zdravotní management

Poskytovat našim pracovníkům k dispozici bezpečná a moderní pracoviště je pro nás stejně samozřejmé jako spravedlivé odměňování odvozené od odvedeného výkonu. V této oblasti nabízí společnost TYROLIT atraktivní sociální služby.

 

Tři kvalifikovan í pracovníci v oblasti prevence se starají o bezpečnost a zdraví našich zaměstnanců. Tím je splněno mnohem více, než předepisují zákonem předepsané povinnosti.

 

Také mimo pracovní dobu jsme pevným společenstvím. To dokazují například aktivity firemní umělecké scény a sportovního kolektivu společnosti TYROLIT. Podporují soudržnost i ve volném čase.

Osobní rozvoj

Ve společnosti TYROLIT přikládáme zvláštní význam cílenému dalšímu rozvoji našich pracovníků a výrazně investujeme do jejich dalšího vzdělávání. Opatření zaměřená na další vzdělávání nejenže zvyšují know-how, ale posilují také motivaci, orientaci na výkon a v neposlední řadě i loajalitu.

Za náš hlavní úkol považujeme předávání vědomostí a kompetencí dalším generacím. Společnost TYROLIT poskytuje kromě fundovaného vzdělávání učňů rovněž individuální výcvikové programy orientované na konkrétní, např. v oboru marketingu nebo aplikačních technologií. Tyto programy obsáhle pracovníky na jejich budoucí odpovědnost ve firmě.

Každoročně rok nově koncipovaný program vzdělávání a dalšího vzdělávání nabízí řadu možností dalšího vzdělávání v následujících oborech:

  • Osobnostní rozvoj
  • Metodika práce
  • Programy pro vedoucí pracovníky
  • Řízení projektů a procesů
  • Kvalita
  • Elektronické zpracovávání dat
  • Problematika ochrany zdraví

Součástí oblasti osobnostního rozvoje jsou navíc každoročně se měnící přednášky zaměřené na zajímavé tematické oblasti.