Náš úspěch má celou řadu důvodů. Jedním vcelku podstatným jsou lidé, kteří ve společnosti TYROLIT pracují.

Jako celosvětově působící technologická firma nabízíme početné atraktivní nabídky a možnosti rozvoje pro žáky a studenty, začátečníky i zkušené řemeslníky v oboru i vedoucí pracovníky. V rámci již vícekrát vyznamenaného učebního provozu vzděláváme každoročně talentované mladé pracovníky a předáváme naše zkušenosti další generaci. Vzbudili jsme váš zájem? Pak si podejte přihlášku!  

Volná místa

Žáci a studenti

Žáci a studenti mají u nás možnost nasbírat první pracovní zkušenosti a poznat mnohostranné aspekty světa brusiv. Prázdninová nebo odborná praxe představuje první krok do profesního světa a může být určující pro budoucí kariéru.

Začínající absolvent

Ukončili jste vzdělání či studium a hledáte profesní výzvu? Pak jste u společnosti TYROLIT správně. Ve společnosti TYROLIT nahlížíme na člověka jako na celek. Máte-li vhodnou kvalifikaci a k tomu ten správný přístup a talent, pak se k nám hodíte – a stejně tak my k vám.

Zkušení řemeslníci

Odborné vědomosti a zkušenosti mají v našem oboru velký význam. Umožňují ve všech oblastech udržet nároky na kvalitu a také je neustále zvyšovat. Lidé s profesními zkušenostmi jsou u nás proto srdečně vítáni. Nabízíme ve všech směrech šance pro nástup a další postup. Naše programy dalšího vzdělávání jsou zaměřeny na pokračující odborný a osobní rozvoj našich pracovníků.

Vedoucí pracovník

Jako vedoucí pracovník zodpovídáte za definování cílů podniku a za rozvoj strategií pro jejich dosažení. Proto jste pro společnost TYROLIT důležitým faktorem úspěchu. Rádi vás ve vaší vedoucí funkci podporujeme. Nabízíme odpovídající programy pro vedoucí pracovníky a pro rozvoj týmů stejně jako atraktivní karierní perspektivy.

Výuka ve společnosti TYROLIT

V rámci již vícekrát vyznamenaného učebního provozu předává našich 4.300 pracovníků po celém světě své zkušenosti mladým talentům. Během vzdělávání využíváme osobních kvalit další generace. V osmi různých učebních oborech, které nabízíme, se našim učňům dostává individuální podpory.

 

Další informace: