Zásady podniku


Kvalita

 

Vysoká úroveň, k níž se náš podnik zavázal, provází veškeré výrobky od fáze výběru surovin až po hotový výrobek. Naše síla je ve spojení kvality výrobků a dokonalosti služeb. Na to se mohou zákazníci a partneři firmy TYROLIT po celém světě spolehnout.


Inovace

 

Daniel Swarovski položil založením firmy v roce 1895 základy pro sílu inovace a podnikatelského ducha. Dnes využíváme náš kreativní potenciál a know-how, abychom jeho průkopnickou práci přenesli do nové éry a mohli čelit novým výzvám. Rozvíjíme myšlenky a vize a prověřujeme jejich realizovatelnost pro náš podnik. Inovativní procesy při tom provázejí každý náš pracovní krok a přinášejí nám tak potřebné konkurenční výhody, abychom mohli být úspěšní.


Nastavení podniku

 

Rodina vlastníků, každý jednotlivý pracovník i naši akcionáři nesou svým myšlením a jednáním společenskou, ekologickou a hospodářskou odpovědnost. Očekáváme od všech těchto stran kreativní, inovativní, odvážný a zároveň sebekritický, odpovědný a rozumný způsob konání a jednání, aby tak bylo možné dlouhodobě úspěšně realizovat podnikatelské cíle společnosti TYROLIT.


Vztahy se zákazníky

 

Vztah k našim zákazníkům vidíme jako dlouhodobé partnerství na základě modelové situace, v níž je vítězem každá ze stran. Vynikající sortiment výrobků a dlouholeté znalosti z oblasti aplikačních technologií jsou podstatnými klíčovými faktory pro dosažení konečného úspěchu. Úzká spolupráce s našimi zákazníky vede ke strategickému vývoji a trvalým výhodám pro obě strany. S celosvětovou výrobní a odbytovou sítí i globální logistikou se považujeme za kompetentního partnera pro naše zákazníky po celém světě.


Společenská a ekologická odpovědnost

 

Blaho společnosti TYROLIT přímo souvisí s blahem jejích pracovníků a partnerů i našeho životního prostředí. Z tohoto důvodu je v naší podnikové kultuře hluboce zakotven požadavek dlouhodobě usilovat o zájmy, potřeby a spokojenost všech zúčastněných. Počínaje využíváním čistší energie, používáním ekologicky šetrnějších surovin, vývojem nejmodernějších výrobních technik, až po vytváření příjemnějšího pracovního prostředí, které ponechává prostor pro zdraví a rozvoj jedince. Společnost TYROLIT bude i v budoucnu vynakládat nadprůměrné náklady na zajištění všeho, co s touto odpovědností souvisí.