Školení pro oblast stavebnictví

Kvalita na stavbě nese jméno TYROLIT, TYROLIT Hydrostress nebo Diamond Products.

Vedle vysoce kvalitních výrobků nabízí naše aplikační technologie podporu a promyšlená řešení ve všech oblastech použití v pozemním i inženýrském stavitelství, stejně jako v technice požárně odolného a předepjatého betonu.

Díky více než 90letým zkušenostem jsme schopni našim mezinárodním zákazníkům nabídnout velké množství individuálně zpracovaných podpůrných opatření, a to jak centrálně, tak přímo v jejich lokalitách:

 

Školení, speciální a další vzdělávání

Školení a dále vzdělávací speciální kurzy v oblastech aplikační a servisní techniky provádí náš tým na místě u zákazníka nebo v našich vzdělávacích střediscích ve Švýcarsku a v Rakousku. Zvláštní pozornost je věnována sledovatelnému a praktickému přenosu zkušeností a know-how. Úseky marketingu, produktového managementu a aplikačních technologií společně realizují řadu mezinárodních roadshow v oblastech stavebnictví a obchodu. Účastníci z celého světa tak mohou v nejkratší možné době k získat hodnotné znalosti a odbornou způsobilost.

Výcvikové kurzy pro obchodní partnery, které provádíme po celém světě, školení pro zprostředkovatele a koncové zákazníky i bezpečnostní školení ve spolupráci s odpovědnými orgány bezpečnosti v průmyslu umožňují rozsáhlé vzdělávání i další vzdělávání zaměřené na používání více než 80 000 různých výrobků a nespočetných aplikací. Zejména v oblasti obrábění kovů se tyto vzdělávací koncepce podle způsobu použití vypracovávají a realizují ve spolupráci se specialisty z oboru přesného obrábění.

Světový unikát: Akademie lankových pil TYROLIT

Lankové pily jsou stále častěji používanou technologií obrábění v oblasti kontrolované demontáže staveb. Téměř neomezené možnosti použití vyžadují rozsáhlé teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Aby s tímto vývojem mohla držet krok, založila společnost TYROLIT unikátní školicí platformu – Akademii lankových pil TYROLIT.

V roce 2010 se uskutečnila první Akademie lankových pil TYROLIT v Indii. Speciálně vyškolení aplikační technici a místní distribuční pracovníci dávají uživatelům z řad našich zákazníků možnost, aby se v této metodě opracovávání materiálu dále rozvíjeli a specializovali se na ni. Certifikát, který obdrží po složení závěrečné zkoušky, potvrzuje vědomosti a dovednosti umožňující bezpečně a efektivně používat diamantová lanka a diamantové lankové pily.

Řízení a realizace projektu

Nejrůznější mezinárodní velkoprojekty v oblasti výstavby tunelů a vodních staveb, námořních staveb nebo demontáže v oblasti jaderných elektráren – to jsou jen některé z oblastí použití, v nichž naši zákazníci společně s našimi aplikačními techniky úspěšně plánují a realizují projekty.

  • Stanovení úkolů
    Detailní představení záměru a realizace řešení cestou vytvoření plánů, výkresů nebo animací
  • Kalkulace požadavků
    Výpočet potřebného počtu strojů, nástrojů a pracovníků podle plánu projektu
  • Podpora
    V závislosti na druhu a rozsahu projektu je na pracovišti od počátku připraven pomoci aplikační technik nebo celý tým. Vedle zaškolení a procesního výcviku přizpůsobeného speciálně pro daný projekt je tak zajištěna bezproblémová počáteční fáze při dodržení časového rozvrhu.