Kvalita má tradici

Společnost TYROLIT získala roku 1994 jako první evropský výrobce brusiv certifikaci ISO za systém managementu kvality.

Integrovaný systém managementu

Název TYROLIT j synonymem kvality. Podnik má v oblasti managementu kvality dlouhou tradici a v roce 1994 jako první evropský výrobce brusiv zavedl systém managementu kvality s certifikací ISO. Integrovaný management ve společnosti TYROLIT znamená, že ve všech výrobních místech jsou vytvořeny systémy pro management kvality, životního prostředí a bezpečnosti, které jsou společně provozovány. Cílem je zavést jednotný standard, aby bylo možné optimálně zajišťovat cíl stanovený v podnikovém ideálu – vysokou kvalitu výrobků a služeb.

IMS umožňuje využívat synergie různých oborů k rozpoznávání a rychlému řešení problémů a pomocí ukazatelů porovnávat výkonnost různých závodů. Vedle pravidelných kontrol prováděných externí certifikační společností (TÜV CERT) je systém managementu průběžně sledován také pomocí interních auditů.

Kvalita jako jádro podnikové kultury

Společnost TYROLIT zaujala v oboru brusiv díky včasnému rozpoznání důležitosti systému managementu kvality průkopnickou pozici. Dnes je již většina všech společností TYROLIT do tohoto systému začleněna.

Příslušní pracovníci, stejně jako dodavatelé a zákazníci, jsou zapojeni do neustálé optimalizace celého řetězce tvorby hodnot. Kvalita a orientace na servis jsou opěrnými body naší filozofie a základem úspěchu.

Aktivní ochrana životního prostředí pro zajištěnou budoucnost

Společnost TYROLIT respektuje své povinnosti vůči budoucnosti. Přejímáme odpovědnost a aktivně přispíváme k dlouhodobě pozitivnímu vývoji hospodářství.

Ochrana životního prostředí není proto jen jedním z nosných sloupů našeho obrazu firmy, ale i nedílnou součástí vedení podniku. Přečtěte si další informace k tématu Životní prostředí ve společnosti TYROLIT.

Pracovní a provozní bezpečnost

Jako zaměstnavatel máme za úkol zaručit všem našim pracovníkům maximální možný standard z hlediska pracovní a provozní bezpečnosti. Cílem je udržet riziko nehod na co možná nejnižší úrovni.

Díky neustále probíhajícímu vyhodnocování pracovišť, školením o bezpečnosti a výrobcích a nepřetržitému zlepšování pracovního prostředí je možno dosáhnout maximální bezpečnosti na pracovišti. Již u našich učňů posilujeme cílenými školeními povědomí o prvořadém významu bezpečnosti na pracovišti.

Bezpečnost výrobků

Společnost Tyrolit zaručuje, že všechny nástroje odpovídají požadavkům oSa a evropským normám. Označení CE našich strojů zaručuje, že byly plně dodrženy normy EU, které pro ně platí. Kromě toho se průběžně snažíme o to, aby naše výrobky byly ještě bezpečnější. 

 

Upozornění: Společnost Tyrolit důrazně doporučuje nepoužívat brusné nástroje, které nejsou označeny symboly oSa, EN13236 (diamantové nástroje), EN12413 (rozbrušovací a brusné kotouče) nebo EN13743 (lamelové kotouče).