Dodržování platných zákonných předpisů o životním prostředí je pro společnost TYROLIT samozřejmostí. Naše společnost jde navíc v mnoha oblastech dobrovolně a vědomě nad tyto minimální standardy.

Brusné nástroje / spotřební díly

Kompozitní brusné nástroje – a tím pádem největší část sortimentu společnosti TYROLIT – se podle směrodatných ustanovení pro náš obor považují za spotřební díly, případně za nástroje. Společnost TYROLIT se soustřeďuje na mezní hodnoty a zákazy stanovené směrnicemi EU, které se vztahují na spotřební díly – a to na základě dobrovolnosti.

Zcela ve smyslu dlouhodobého hospodaření, naší vysoké společenské odpovědnosti a vzájmu našich zákazníků se skupina TYROLIT dobrovolně orientuje na mezní hodnoty a zákazy těchto norem. Stroje společnosti TYROLIT odpovídají všem požadavkům směrnice EU pro strojírenství (2006/42/ES), je u nich posouzena shoda s touto směrnicí a jsou opatřeny příslušným označením CE. Podle směrnice nepatří nástroje používané ve strojích (jako třeba naše kompozitní brusivo) ani ke stroji samotnému, ani k jeho „vyměnitelnému příslušenství”. Nástroje vypadávají z bezprostředního okruhu platnosti směrnice a nepotřebují v důsledku toho mimo jiné označení CE. Společnost TYROLIT však dává k dispozici všechny potřebné pokyny pro správné a bezpečné používání svých kompozitních brusiv.

Spotřebních dílů se totiž netýká ani směrnice WEEE č. 2002/96/ES o elektrických a elektronických přístrojích, ani směrnice RoHS č. 2015/863/EU k omezení používání určitých nebezpečných látek v těchto přístrojích.

Protože brusné nástroje se nezahrnují do výrobků, které s jejich pomocí byly vyrobeny, netýkají se jich navíc ani příslušná ustanovení seznamu GADSL (Global Automotive Declarable Substance List – Seznam látek s povinnou deklarací pro automobilový průmysl), která se vztahují na automobilový průmysl.

Rovněž tak ustanovení pro stavební výrobky (BauPVo, Verordnung EU 305/2011) se výrobků společnosti TYROLIT netýká, protože tyto výrobky nejsou trvale zabudovány do staveb nebo jejich částí.

Stroje

Stroje společnosti TYROLIT odpovídají všem požadavkům směrnice EU pro strojírenství (2006/42/ES). Je u nich hodnocena shoda se směrnicí a jsou opatřeny příslušným označením CE.

Podle směrnice nepatří nástroje používané ve strojích (jako třeba naše kompozitní brusivo) ani ke stroji samotnému, ani k jeho „vyměnitelnému příslušenství”. Nástroje proto vypadávají z bezprostředního okruhu platnosti zmíněné směrnice a nepotřebují označení CE.

Společnost TYROLIT však dává k dispozici všechny potřebné pokyny pro správné a bezpečné používání svých kompozitních brusiv.

Reach 

Aby se vyhovělo požadavkům a zadáním REACH, bylo ve skupině TYROLIT Gruppe zřízeno centrální kompetenční středisko, které se stará o neustálé uplatňování politiky REACH v souladu se zákonem.

Další informace o politice Reach

 

Dobrovolné informace o výrobcích

V zájmu zajištění maximální transparentnosti z hlediska použitých látek obsažených ve veškerých výrobcích, jakož i z hlediska informací spojených s bezpečností, poskytuje společnost TYROLIT otevřenou platformu pro dobrovolné informace o výrobcích. 

Listy o bezpečnosti