Tiráž

Společnost TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. vás vítá na svých stránkách a děkuje vám za zájem o její výrobky. Může se stát, že budete požádáni o vyplnění osobních údajů. Zodpovězení těchto otázek je dobrovolné. Veškeré osobní údaje, které společnost TYROLIT – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. shromáždí, jsou uloženy a použity výhradně za účelem zpracování vaší objednávky, zaslání informací o produktech a předložení nabídky služeb. Společnost TYROLIT Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. ručí za to, že s vašimi údaji bude nakládáno v souladu s platnými předpisy o ochraně dat.


Všechna práva vyhrazena
Texty, obrázky, grafické prvky, zvuk, animace, videa a jejich rozložení na internetových stránkách společnosti TYROLIT podléhají autorskému právu a dalším zákonům na ochranu vlastnictví. Obsah těchto internetových stránek nelze kopírovat, zpracovávat, měnit ani zpřístupňovat třetím stranám za účelem komerčního použití.


Ochranné známky
Není-li uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky použité na stránkách společnosti TYROLIT chráněny. To platí zejména pro značku TYROLIT, typové štítky, firemní loga a znaky.


Bez záruky
Tyto internetové stránky byly připraveny s obzvláštní pečlivostí. Navzdory tomu si společnost Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. vyhrazuje právo na chyby a nepřesnosti ve zde obsažených údajích. Společnost Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. se zříká jakékoliv odpovědnosti za přímé či nepřímé škody vzniklé v souvislosti s používáním těchto internetových stránek.

Na našich internetových stránkách se nachází odkazy na jiné internetové stránky. Upozorňujeme, že nemáme žádný vliv na podobu a obsah stránek, na které odkazujeme. Nemůžeme tedy ručit ani za aktuálnost, správnost, srozumitelnost a kvalitu informací obsažených na takovýchto stránkách. Z tohoto důvodu se distancujeme od veškerého obsahu daných stránek. To se vztahuje na všechny externí internetové stránky, na které směřují odkazy uvedené na našich internetových stránkách.


Bez licence
Společnost Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G. vám chce prezentovat inovativní internetové stránky se spoustou zajímavých informací. Doufáme, že se vám tyto stránky líbí stejně jako nám. Duševní vlastnictví obsažené na těchto stránkách, jako například patenty, značky nebo autorská práva, je chráněno. Zveřejněním těchto internetových stránek nevzniká žádná licence k používání duševního vlastnictví společnosti TYROLIT ani třetích stran.


Google Analytics
Tato internetová stránka využívá službu Google Analytics. Jedná se o internetovou analýzu poskytovanou společností Google Inc. ("Google"). Služba Google Analytics používá tzv. "sobory cookie", tedy textové soubory, které se ukládají ve vašem počítači a umožňují analýzu vašeho využívání internetových stránek. Informace vytvořené pomocí souboru cookie o vašem využití této internetové stránky jsou zpravidla přenášeny a ukládány na server společnosti Google v USA. V případě aktivace anonymizace IP adresy na této internetové stránce bude vaše IP adresa společností Google nejprve zkrácena v rámci členských států Evropské unie nebo v jiných signatářských státech Dohody o evropském hospodářském prostoru. Pouze ve výjimečných případech bude na server společnosti Google v USA přenesena úplná IP adresa, a teprve tam bude zkrácena. Z pověření provozovatele této internetové stránky společnost Google tyto informace využije k tomu, aby vyhodnocovala vaše využívání této internetové stránky, k sestavování zpráv o aktivitách na webové stránce a k tomu, aby provozovateli internetové stránky poskytla další služby spojené s využitím internetové stránky a s využitím internetu. IP adresa zjištěná aplikací Google Analytics z vašeho internetového prohlížeče nebude spojena s dalšími daty společnosti Google. Ukládání souborů cookie můžete zabránit příslušným nastavením vašeho prohlížeče. Upozorňujeme vás ale na skutečnost, že v tomto případě nebudete případně moci využívat všechny funkce této internetové stránky v plném rozsahu. Kromě toho můžete zabránit shromažďování dat o použití internetové stránky vytvořených ze souborů cookie (vč. vaší IP adresy) na Googlu, a zpracování těchto dat Googlem tak, že si stáhnete plugin pro prohlížeč na tomto odkazu (tools.google.com/dlpage/gaoptout) a nainstalujete si jej. Bližší informace k podmínkám používání a k ochraně dat najdete na www.google.com/analytics/terms/de.html popř. nawww.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html. Upozorňujeme, že na těchto stránkách byla služba Google Analytics rozšířena o kód "gat._anonymizeIp();", aby byla zajištěna anonymizovaná forma IP adres (tzv. maskování IP adres).


Informace podle rakouského práva pro komerční podnikání

Vlastník: Tyrolit – Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G.
Adresa: Swarovskistrasse 33
6130 Schwaz
Rakousko
Telefon: +43 (0) 5242 / 606-0
Fax: +43 (0) 5242 / 63398
Č. firemní knihy:FN 23414h
UID-č.: ATU36986605
Příslušný soud: Handelsgericht Innsbruck
Odborná skupina: Kamenictví a keramika
DVR-číslo:0003166