Aktivní management životního prostředí

Ochrana životního prostředí je jedním z cílů společnosti TYROLIT. Pozitivní ekonomický vývoj je neoddělitelně spjat s šetrným a udržitelným zacházením s přírodními zdroji. Společnost TYROLIT proto nevnímá ochranu životního prostředí jako omezení, ale jako šanci. Na základě certifikace podle ISO 14001 získané v roce 1996 se společnost TYROLIT v Rakousku chopila role průkopníka v této oblasti. Roli, kterou společnost TYROLIT bere velice vážně.

  • Ochrana životního prostředí je součástí naší podnikové kultury. Společnost TYROLIT samozřejmě splňuje všechna zákonná ustanovení. Navíc uvážlivě pracujeme na neustálém zlepšování našeho dobrovolně šetrného přístupu k životnímu prostředí.
  • Ochrana životního prostředí je zdrojem inovací. Pro společnost TYROLIT znamená uvědomělá ochrana životního prostředí podstatné impulzy pro inovace, které jsou základem každého úspěšného podniku. Ohleduplné nakládání se zdroji zabezpečuje existenci závodu, pracovní místa – a vedoucí místo společnosti TYROLIT na trhu.
  • Ochrana životního prostředí znamená zajištění budoucnosti. Dlouhodobé zajištění existence není bez aktivní ochrany životního prostředí možné. Ochrana životního prostředí je proto ústředním tématem ve všech obchodních oborech společnosti TYROLIT.