Udržitelnost není pro společnost TYROLIT prázdným slovem, nýbrž je pevně zakotvena do hlavního profilu společnosti TYROLIT. Podnik neustále přijímá opatření ve smyslu pozitivní ekologické bilance.

Společnost TYROLIT staví na

  • optimalizaci používání chemických produktů,
  • snižování spotřeby plynu,
  • účinnosti solárních zařízení,
  • instalaci regenerativního přídavného spalování,
  • neustálém zlepšování poměry recyklace u odpadu z výroby.


V roce 2006
 získala společnost TYROLIT certifikaci jakožto udržitelný podnik od „Partnerství Trvalá udržitelnost a hospodářství“, které uvedla v život spolková země Tyrolsko a hospodářská komora Tyrolska.

V roce 2008 obdržela společnost TYROLIT „Cenu udržitelnosti“ za udržitelné hospodaření od firmy SKF.

Od roku 2010 je společnost TYROLIT členem „respACT“, platformy podniků pro společenskou odpovědnost firem (CSR), pro zodpovědné jednání obchodních společností a pro udržitelný rozvoj.


Podrobnější informace k „Inovacím pro generace“ najdete zde.