Většina našich zákazníků se ještě vůbec nenarodila.

„Předpokladem trvalého úspěchu je snaha nemyslet jen sami na sebe, ale především na ostatní lidi”. Tento citát Daniela Swarovskiho, zakladatele skupiny Swarovski Gruppe, mateřské společnosti firmy TYROLIT, říká o naší podnikové filosofii vlastně vše. Poznali jsme už před dlouhým časem, že respekt a ohled k člověku a k přírodě v minulosti i v budoucnosti je důležitým předpokladem pro udržitelnost a dlouhodobý úspěch.

Co nás spojuje, je naše jedinečnost.

V podobě skupiny rodinného podniku sahá naše historie daleko do minulosti. Během této doby nám schopnost spolupracovat s ostatními, respektovat rozdíly a využívat je v náš prospěch pomáhala k tomu, abychom se rozvíjeli a rostli. A přestože jsou i dnes v obchodním vedení společnosti TYROLIT aktivní členové rodiny vlastníků, a to již v páté generaci, poznali jsme již dříve, jak důležité jsou pro podnik externí odborné znalosti. Dnes jsme celosvětovým podnikem, jehož základem jsou rodinné hodnoty.

Pro dlouhodobě udržitelné vztahy a výrobky.

Dlouhodobá udržitelnost je základem našich rozhodnutí. Jedním z nich je způsob, jakým projektujeme naše výrobky – s maximální dosažitelnou životností, bez kompromisů z hlediska řezných a brusných vlastností. Dlouhodobá udržitelnost ale také znamená starat se o koncového spotřebitele, a to minimalizací nepotřebné zátěže, snížením hlučnosti a zvýšením účinnosti. Mimoto chápeme udržitelnost jako navazování dlouhodobých obchodních vztahů a péči o ně, a jsme pyšní na to, že mnohé z našich obchodních vztahů se zákazníky trvají už více než 50 let. V neposlední řadě charakterizuje udržitelnost způsob, jakým minimalizujeme zatížení životního prostředí, mimo jiné optimálním používáním chemických produktů, snižováním spotřeby plynu, využíváním solární energie, instalací regenerativního přídavného spalovacího zařízení a neustálým zlepšováním našeho koeficientu recyklace.

Co nám to přináší?

Věříme, že úspěšné podnikatelské jednání by se mělo vyplácet všem zúčastněným. Z tohoto hlediska se na naše zákazníky a koncové spotřebitele díváme jako na partnery. K tomu patří i snaha přinášet těmto partnerům atraktivní nabídky, rozsáhlou podporu a servis na vysoké úrovni – a k tomu navíc dodávat výrobky, které inspirují a obohacují trh. To nás přivádí zpět do výchozího bodu, protože za tímto účelem musíme neustále vyvíjet a vyrábět kvalitativně hodnotné a inovativní výrobky. Chceme potřeby našich zákazníků a životního prostředí nejen plnit, ale i překonávat.

Naštěstí naši zákazníci nejsou nikdy spokojeni.

Naše početné inovativní výrobky jsou výsledkem tvrdé práce a dobrých myšlenek, ale i konstruktivní a dlouhodobé spolupráce se zákazníky a subdodavateli. Abychom jmenovali jen některé z nich: Byli jsme prvním evropským výrobcem brusiv vyztužených vláknem pro bezpečnější používání, byli jsme prvním podnikem, který používal keramické kompozitní  vysokorychlostní brusné kotouče k broušení oběžných drah a jsme inovátory v oblasti supertenkých rozbrušovacích kotoučů. Ale to ještě dávno není konec naší historie. Vydáváme ze sebe to nejlepší, abychom výrobky odpovídající potřebám dodávali i příštím generacím.