Služby pro obchodníky

Další odkazy

 

 

 

 

Prezentační systém

 

Své výrobky pouze neskladujte, ale prodávejte je.

Inteligentní prezentační systém může být vaším prvním pomocníkem při prodeji. Společnost TYROLIT poskytuje všechny druhy flexibilních výkladních panelů, které vysvětlují naše barevné značení a rozmanité kategorie kvality.

Je to skutečně flexibilní systém. Můžete ho využívat dokonce i tehdy, chcete-li zároveň zachovat svůj vlastní prezentační systém, protože většina panelů se upevňuje pomocí magnetických pásků.

Tyto panely je rovněž možné jednoduše přiříznout na správnou velikost. Máte-li o ně zájem, obraťte se s dotazem na kontaktní osobu společnosti TYROLIT.