Přístup a používání této webové stránky www.tyrolit.cz (dále jen „webu“) se řídí následujícími podmínkami a platnými právními předpisy. Přístupem a používáním tohoto webu souhlasíte s těmito podmínkami společnosti Tyrolit - Schleifmittelwerke Swarovski AG & Co. K.G, Swarovskistrasse 33, 6130 Schwaz, Rakousko (dále jen „společnost TYROLIT“) plně a bez výhrad.

 • Informace na tomto webu mohou být stahovány, rozšiřovány, rozmnožovány nebo tištěny pouze pro nekomerční, osobní použití.
 • Všechny údaje o autorských právech a jiných vlastnických právech ve stažených informacích musí být zachovány a rozmnožovány v nezměněné podobě. Bez písemného souhlasu společnosti TYROLIT není povoleno obsah stránek distribuovat, měnit, přenášet, opakovaně používat, odesílat ani používat pro veřejné nebo komerční účely. Patří sem texty, obrázky, zvukový záznam a videa. Není-li uvedeno jinak či není-li to výslovně povoleno v těchto podmínkách nebo v textu webu, tak vše, co je možné na tomto webu zobrazit nebo přečíst, je chráněno autorskými právy a nesmí být používáno. Společnost TYROLIT neposkytuje žádné ručení, záruky ani důkazy, že použité materiály (bezplatně) dostupné na webu neporušují práva třetích stran, které patří do skupiny TYROLIT.
 • S výjimkou předchozího omezeného oprávnění k používání společnost TYROLIT neposkytuje žádnou licenci ani žádné jiné (autorské) právo na obsah dostupný na webu.
 • Web společnosti TYROLIT může obsahovat nebo odkazovat na ochranné známky, patenty, materiály, technologie, výrobky, postupy nebo jiný obsah společnosti TYROLIT anebo třetí strany chráněný duševním vlastnictvím. V souvislosti s těmito ochrannými známkami, patenty, materiály, technologiemi, výrobky, postupy a jiným duševním vlastnictvím společnosti TYROLIT anebo jiných stran není poskytována ani udělena žádná licence ani právo. To platí zejména pro značku TYROLIT, typové štítky, firemní loga a znaky.
 • Přestože společnost TYROLIT vyvíjí přiměřené a rozumné úsilí prezentovat na svém webu přesné a aktuální informace, neručí ani nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah webu, který je poskytován zdarma. Společnost TYROLIT neručí ani nepřebírá žádnou odpovědnost, která by mohla být odvozena z používání webu nebo jeho obsahu, nebo by s ním mohla být nějak spojována. Společnost TYROLIT nemůže být zejména odpovědná za správnost, úplnost, přiměřenost, aktuálnost nebo srozumitelnost informací obsažených na webu. Tyto podmínky neobsahují žádné omezení případných povinných zákonných záruk nebo odpovědnosti návštěvníka, příp. uživatele webu. Společnost TYROLIT nezodpovídá a nemůže ručit za škody (vč. virů) na počítačovém vybavení nebo jiném majetku, které souvisejí s přístupem nebo používáním tohoto webu či stahováním materiálů, údajů, textů, obrázků, videí nebo hudby. Společnost TYROLIT si vyhrazuje právo na částečnou nebo úplnou změnu, přerušení nebo ukončení funkčnosti webu. Společnost TYROLIT nenese žádnou odpovědnost ani neručí za žádný způsob přerušení nebo ukončení funkčnosti webu, ať již v důsledku jednání nebo opomenutí třetí strany.
 • Jakékoli sdělení nebo jakýkoli obsah, které byly na web odeslány prostřednictvím elektronické komunikace či jiným způsobem, včetně údajů, dotazů, připomínek, návrhů apod., nejsou považovány za důvěrné. Vše, co je přeneseno, je majetkem společnosti TYROLIT a může být skupinou použito k jakémukoli účelu, mimo jiné k rozmnožování, zveřejňování, přenášení, úpravě a rozesílání. Společnost TYROLIT může navíc k jakémukoli účelu použít všechny nápady, návrhy, know-how nebo technologie obsažené v jakémkoli způsobu komunikace, mimo jiné vývoje, výroby a propagace výrobků.
 • Informace na stránce mohou obsahovat technické nepřesnosti nebo typografické chyby. Společnost TYROLIT si vyhrazuje právo kdykoli bez oznámení provádět změny, opravy anebo vylepšení týkající se informací, výrobků a programů, které jsou na webu umístěny.
 • Web společnosti TYROLIT obsahuje informace o výrobcích a službách, které nemusí být nutně dostupné všude. „Zmínka“ nebo příp. informace o výrobku nebo službě na webu společnosti TYROLIT neznamená, že tyto výrobky nebo služby jsou dostupné ve vaší oblasti.
 • Společnost TYROLIT neodpovídá za obsah jakýchkoli odkazovaných nebo jiných souvisejících webů, s jejich obsahem se neztotožňuje a jejich obsah nemůže kontrolovat. Na weby poskytovatelů třetích stran tudíž vstupujete na vlastní odpovědnost, a děje se tak bez souhlasu nebo odpovědnosti společnosti TYROLIT.
 • Společnost TYROLIT může tyto podmínky kdykoli změnit tím, že změněné podmínky zveřejní na webu. Tyto změny jsou pro vás závazné, a proto byste tento web měli pravidelně navštěvovat, abyste mohli kontrolovat aktuální podmínky.
 • Úpravy tohoto webu prostřednictvím jiného webu nebo částmi webů třetích stran, které nejsou součástí skupiny, nejsou povoleny.

Poslední aktualizace podmínek použití: duben 2018